tenen-lezen rond

Tenenlezen is een kennissysteem dat het mogelijk maakt iemands karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de tenen te interpreteren. Het echtpaar Somogyi ontdekte al gedurende meer dan 15 jaar de techniek van het tenenlezen.

Tenen worden gelezen aan de hand van de vorm en de stand van de tenen. Deze veranderen voortdurend naargelang je zelf verandert, je tenen weerspiegelen immer jezelf en hoe je ervoor staat.

Een tenenlezer observeert en stelt vervolgens de sterkte en zwakkere kanten van iemands persoonlijkheid en karakter vast. Hij/zij kan zichzelf en andere personen inzicht geven in hun persoon, karakter, bezigheden, kwaliteiten, gezondheid en relaties.

Wie laat zijn/haar tenen lezen en waarom?

Door het laten lezen van je tenen kan je evenwicht brengen in je doen en laten, door te achterhalen waar je sterke punten zitten of waar het schoentje wringt.Een ieder wie hier nieuwsgierig naar is, heeft baat bij een sessie tenenlezen.

Voor studenten voor bijvoorbeeld studiekeuze, maar ook babyteentjes kunnen gelezen worden.  Zo heb ik de teentjes bij ons zoontje bij de geboorte geanalyseerd en 1 jaar later weer, het geeft een inzicht in hoe hij zich voelt en hoe hij zijn karakter ontwikkeld. Het geeft ook duidelijk aan hoe hij in zichzelf is.